UU聚友棋牌

 • <tt id="gayo0"></tt>
 • <u id="gayo0"></u>
  Tanr?da?   ?   Ana Sayfa   ?   Kültür ve Ya?am

  ?in'de ara? sürücüleri 400 milyonu ge?ti

  Kamu Güvenli?i Bakanl???, ülkede Eylül sonu itibar?yla 322 milyon motorlu ta??t ile 403 milyon ara? sürücüsünün bulundu?unu a??klad?.

  Bakanl???n trafik y?netimi bürosundan yap?lan a??klama, Temmuz ve Eylül aylar? aras?nda toplam 7,41 milyon motorlu ta??t ile 8,45 milyon ara? sürücüsünün yeni kay?tlar?n?n yap?ld??? vurgulanarak, ?in'in motorlu ta??t ve sürücü say?s?nda sürekli bir art?? oldu?u kaydedildi.

  A??klamada son olarak, yine Eylül sonu itibar?yla ülkedeki motorlu ta??tlar?n yakla??k yüzde 73'ünü yani 235 milyonunu otomobillerin olu?turdu?u, bununla birlikte yeni enerjiyle ?al??an ara?lar?n say?s?n?n 2,21 milyona ula?t??? ifade edildi.

  Hakk?m?zda ?leti?im

  Copyright © 2019.UU聚友棋牌 All rights reserved.www.9il83c.cn

  宾利棋牌游戏| 一木棋牌官方网站| 大象棋牌下载| 易游棋牌官网| 优乐棋牌APP