UU聚友棋牌

 • <tt id="gayo0"></tt>
 • <u id="gayo0"></u>
  Tanr?da?   ?   Ana Sayfa   ?   Kültür ve Ya?am

  Kirli ??ler'in senaristinden Gutenberg Projesi

  Gutenberg Projesi

  Orijinal ad?: Mo seung

  Yap?m y?l?: 2018

  Yazan ve y?neten: Felix Chong

  Gutenberg Projesi (Mo seung) Hong Konglu y?netmen Felix Chong'un senaryosunu yazd??? ve y?netti?i su?-aksiyon türünde bir film. Film 30 Eylül'de ?in'in ana kesiminde g?sterime girdi.

  Felix Chong filmin hikayesini, birka? y?l ?nce internette okudu?u bir sahte para basma haberinden esinlenerek yazd?.

  Hong Kong polisi, "Ressam" kod adl? bir ki?i taraf?ndan y?netilen doland?r?c?l?k ?etesinin izini sürmektedir. Polis, Ressam'?n ger?ek kimli?ini ortaya ??karmak i?in, ?etenin acemi üyelerinden Lee'yi kullanacakt?r.

  Y?netmen, ger?ek?i sahneler ?ekebilmek amac?yla, filme ba?lamadan ?nce d?rt ay süreyle sahte paralar? inceledi.

  Filmde ?etenin elba??n? canland?ran Chow Yun Fat, daha ?nce "Daha ?yi Bir Yar?n" (A Better Tomorrow) ve "Ac?mas?z Katil" (The Kill) gibi aksiyon filmlerinde ba?rol oynam??t?. Y?netmen filmdeki baz? sahneleri Chow i?in ?zel olarak tasarlad?.

  1955 do?umlu oyuncu Chow Yun-fat, pek ?ok ?nemli projeyle Bat? dünyas?nda da tan?nan bir isim. Oyuncunun rol ald??? Kaplan ve Ejderha (Crouching Tiger, Hidden Dragon), Karayip Korsanlar? Dünyan?n Sonu (Pirates of the Caribbean: At World's End) gibi projeler büyük dikkat ?ekmi?ti. Chow, Hong Kong'un en ?ok gelir elde eden akt?rlerinden biri olarak biliniyor.

  Filmin y?netmeni 1968 do?umlu Felix Chong ise, senaristli?ini yapt??? Infernal Affairs serisiyle sinemaseverlerin haf?zas?na kaz?nd?. Bu film Türk?eye Kirli ??ler olarak ?evrildi.

  Gutenberg Projesi'nin, ayn? ismi ta??yan dijital kütüphaneyle bir ilgisi bulunmuyor. Gutenberg Projesi, Hong Kong polisinin uluslararas? bir su? halkas?n? ara?t?rma operasyonuna verdi?i isim olarak filmde yer al?yor.

  Filmde ?ete liderini canland?ran Aaron Kwok, ?ekimlere ba?lamadan ?nce karakteri iyi tan?mak i?in senaryoyu defalarca okumak zorunda kald???n? belirtiyor.

  Hakk?m?zda ?leti?im

  Copyright © 2019.UU聚友棋牌 All rights reserved.www.9il83c.cn

  手机捕鱼棋牌游戏| 掌上棋牌| 好运棋牌官方下载| 乐虎棋牌官网| 吉林吉祥棋牌官方下载