UU聚友棋牌

 • <tt id="gayo0"></tt>
 • <u id="gayo0"></u>
  Tanr?da?   ?   Ana Sayfa   ?   Kültür ve Ya?am

  ?in'de nahiyelerin yüzde 90'?na h?zl? kargo eri?iyor

  ?in'de nahiye ve kasabalar?n yüzde 90'?na h?zl? kargo hizmetlerinin eri?ti?i bildirildi.

  ?in Ulusal Posta Bürosu taraf?ndan yap?lan a??klamada, reform ve d??a a??lma uygulamalar?n?n yap?ld??? 40 y?l i?inde posta hizmetleri yap?s?nda ger?ekle?tirilen reformlar sayesinde bu alanda büyük ba?ar?lar kazan?ld??? ifade edildi.

  Veriler, ülkenin nahiyeleri ile kasabalar?n?n yüzde 87'sinin 2017 sonu itibar?yla h?zl? kargo hizmetlerine eri?ti?ini ve 600 milyonluk k?rsal nüfusun h?zl? kargo ihtiyac?n?n kar??lanm?? durumda oldu?unu g?steriyor.

  Verilere g?re ayr?ca, nahiye ve kasabalardaki h?zl? kargo hizmetleri eri?im oran? 2018 y?l?nda daha da yükselerek yüzde 90'? a?t?.

  Büronun a??klamas?nda, h?zl? kargo hizmetlerinin tüketim art???na katk?s?n?n ise yüzde 30'u a?t??? ve ekonomik büyümeye y?nelik dolayl? katk?s?n?n da yüzde 20'yi ge?ti?i kaydedildi.

  Hakk?m?zda ?leti?im

  Copyright © 2019.UU聚友棋牌 All rights reserved.www.9il83c.cn

  棋牌游戏-存100送38| 多乐棋牌| 陆良棋牌下载| ck棋牌| 金煌棋牌APP