UU聚友棋牌

 • <tt id="gayo0"></tt>
 • <u id="gayo0"></u>
  Tanr?da?   ?   Ana Sayfa   ?   Kültür ve Ya?am

  Milli Bayram tatilinde parakende ve lokantac?l?k tüketimi art?yor

  ?in Ticaret Bakanl??? taraf?ndan a??klanan verilere g?re, 7 günlük tatilde ?in'deki perakende ve yeme i?me sekt?rlerindeki sat?? miktar? 1,4 trilyon yuana ula?t?. Günlük sat?? miktar? da ge?en y?l?n ayn? süresine g?re yüzde 9,5 artt?.

  Organik g?dalar, alt?n ve gümü? tak?lar, ultra yüksek ??zünürlüklü televizyonlar, ak?ll? telefonlar, ak?ll? ev ürünleri ve araba gibi ürünlerin sat???nda da art?? g?rüldü.

  Tatilde yeme i?me sekt?rünün tüketimi de h?zla art?yor. Shanxi, Jiangsu, Hubei gibi eyelatlerdeki g?da ?irketlerinin gelirindeki art?? yüzde 10'u a?t?.

  Seyahate ??kmak, sinemaya gitmek, g?steri izlemek, müze ve kitap?? gezmek bayram tatilindeki yeni trendleri olu?turuyor. Ayr?ca bayram s?ras?nda e-ticarette de büyük art?? g?rüldü.

  Hakk?m?zda ?leti?im

  Copyright © 2019.UU聚友棋牌 All rights reserved.www.9il83c.cn

  陆良棋牌| 微乐龙江棋牌官方下载| 亚伦棋牌| 喜发棋牌| 常熟棋牌下载