UU聚友棋牌

 • <tt id="gayo0"></tt>
 • <u id="gayo0"></u>
  Tanr?da?   ?   Ana Sayfa   ?   Kültür ve Ya?am

  ?in'deki Milli Bayram tatilinde seyahat say?s? 700 milyonu a?t?

  ?in'in yedi günlük Milli Bayram tatili s?ras?nda, yurt i?i seyahate ??kan turist say?s? 726 milyona ula?arak, ge?en y?l?n ayn? d?nemine g?re yüzde 9,43 oran?nda yükseldi.

  ?in Turizm Ara?t?rma Enstitüsü'nden a??klanan verilere g?re; Milli Bayram tatili s?ras?nda yurt i?i turizm sekt?ründe elde edilen gelir 599 milyar 80 milyon yuan? bularak, ge?en y?l?n ayn? d?nemine g?re yüzde 9,04 oran?nda artt?.

  Bu seneki Milli Bayram ayr?ca, ?in'in ilk Hasat Bayram?'yla yak?n tarihlere denk geldi?i i?in, tatil s?ras?nda ?in'in ?e?itli k?rsal b?lgelerinde hasat kültürüyle ilgili renkli etkinlikler de düzenlendi.

  Bunun yan? s?ra, turizm b?lgelerindeki bilet fiyatlar?n?n indirilmesi talebi üzerine, tatilde 981 ulusal turizm b?lgesi ya ücretsiz olarak a??ld? ya da bilet fiyatlar?nda indirdim yap?ld?.

  Hakk?m?zda ?leti?im

  Copyright © 2019.UU聚友棋牌 All rights reserved.www.9il83c.cn

  名仕棋牌| 真金棋牌平台| 大牛棋牌| 966棋牌| 送分的棋牌游戏