UU聚友棋牌

 • <tt id="gayo0"></tt>
 • <u id="gayo0"></u>
  Tanr?da?   ?   Ana Sayfa   ?   Kültür ve Ya?am

  ?in'de Ay ??re?i Festivali co?kusu

  15 Eylül'de Anhui eyaletinin Hefei ?ehrinde "Geleneksel Kültürle Güz Ortas?n? Kar??lama" adl? etkinlik düzenlendi. Etkinlikte ?ocuklar fener yapt?lar, bilmeceler sordular.

  Sonbahar (Güz) Ortas? Festivali olarak da adland?r?lan Ay ??re?i Festivali, ?in'in en ?nemli bayramlar?ndan biri kabul ediliyor.

  Ay ??re?i Festivali, bu y?l 24 Eylül gününe denk geliyor. ?inliler, festival süresince ülke genelinde rengarenk etkinlikler düzenleyecekler. ?in'in ay takvimine g?re 8. ay?n 15. günü kutlanan festival ak?am?nda aileler fener yak?yor, ay??rekleri yiyor ve dolunay? seyrediyorlar.

  18 Eylül günü Guangdong'a hareket eden ve Chengdu Demiryolu Bürosu Guiyang Yolcu Ta??ma B?lümü'ne ba?l? K842 sefer say?l? trenin i?inde yolcular ve hostesler ay??re?inin tad?n? ??karman?n yan? s?ra fenerler yaparak e?lendiler. Yolcular bayram atmosferini evlerine henüz ula?madan seyahatleri s?ras?nda hissettiler.

  Hebei eyaletinin Shijiazhuang kentinde yer alan Yuhua 5. Kre?i'nde de dün "Bizim Ay ??re?imiz, Bizim Bayram?z" adl? bir aktivite düzenlendi. ?ocuklar ??retmenleriyle birlikte ay??re?i yapt?lar; hem Ay ??re?i Festivali ile ilgili bilgiler edindiler, hem de geleneksel halk kültürünü tan?d?lar.

  Hakk?m?zda ?leti?im

  Copyright © 2019.UU聚友棋牌 All rights reserved.www.9il83c.cn

  九乐棋牌豪| 豪气棋牌| 牛郎棋牌| 精品棋牌| 赢乐棋牌娱乐